Home

Welkom!


Westerweelde Pedagogisch Centrum (WPC)

is een praktijk voor (ortho)Pedagogiek, Gz-psychologie Kind&Jeugd en Speltherapie.

Ook biedt WPC vergoede behandeling van EED (Dyslexie)

NB: wij maken u er op attent dat wij door een oplopende wachtlijst pas vanaf de herfstvakantie 2019 kunnen beginnen met nieuwe aanmeldingen kinderpsychologie of dyslexie. Bij speltherapie is er nog beperkt plek. Voor EED (dyslexie) geldt een uitzondering voor de Inspraak in Leek. Daar is momenteel geen wachtlijst.

Westerweelde is er voor kinderen en ouders die vastlopen in de opvoeding en/of het onderwijs of een gerichte vraag hebben over de kinderlijke ontwikkeling. In navolging van de Jeugdwet hebben wij contracten in Groningen en Drenthe voor vergoede zorg. De door de gemeenten vergoede dienstverlening begint vaak met een verwijzing van de huisarts of CJG/wijkteam. Daarnaast kunt u er voor kiezen om ons in te schakelen op particuliere basis, dan betaalt u zelf en is geen verwijzing nodig. Ons aanbod bestaat uit:

- Diagnostisch onderzoek (wat is er aan de hand?) van leer- en/of gedragsproblemen

Bijv.

 • onderzoek naar werkhoudingsproblemen op school
 • onderzoek naar omgangsproblemen, zoals terugtrekken of teveel conflicten (thuis of op school)
 • onderzoek naar emotionele problemen, zoals (faal)angst of woedeuitbarstingen
 • onderzoek naar dyslexie
 • intelligentieonderzoek
 • onderzoek naar ontwikkelingsproblemen

- Advies, begeleiding en behandeling (wat is er aan te doen? ) bij leer- en/of gedragsproblemen,

Bijv.

 • verwerking van nare gebeurtenissen
 • leren omgaan met gevoelens
 • leren inschatten van en omgaan met sociale situaties
 • leren leren
 • beter met jezelf leren omgaan
 • dyslexiebehandeling (ook EED)
 • speltherapie

Daarbij werken we actief samen met de cliënt en andere betrokkenen. Ook mensen met een verstandelijke beperking kunnen terecht op Westerweelde. De aanpak kenmerkt zich door een persoonlijke benadering en motiverende en doelgerichte begeleiding, waarin actief wordt samengewerkt met de cliënt. Voor speltherapie werken we samen met Gesina Huisman. Zij houdt praktijk in Sellingen op maandag en woensdag. Voor meer informatie: www.despelkamer.nl

- Deskundigheidsbevordering aan scholen en instellingen

Bijv.

 • Training en supervisie Eigen Initiatief Model
 • Lezingen en presentaties over uiteenlopende onderwerpen binnen ons vakgebied

Vraag naar een offerte op maat.

Beroepsprofiel en -code

Ons team bestaat uit de volgende beroepen, die hun expertise onderhouden door lid te zijn van een beroepsvereniging. Kijk voor meer info op de betreffende websites:
- een GZpsycholoog (www.NVGZP.nl , VEN)

- twee Orthopedagogen-Generalist (www.NVO/nl)

- 3 basisorthopedagogen (www.NVO.nl)

- 4 logopedisten (NVLF.nl)

- 1 neurolinguist